Massage är fantastiskt! Foto: Bibbie Friman

lördag 15 januari 2011

Studera elementen utanför dig och hur de påverkar dig inuti. Jord, vatten, eld, luft och tomrummets element


                                                      Jord   vatten   luft   eld   tomrum

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar