Massage är fantastiskt! Foto: Bibbie Friman

måndag 21 mars 2016

Årstidens tips

När nu Vata (torr, kall) övergår till Kapha (fuktig, kall) manifesterar det sig naturligtvis olika beroende var i landet vi bor, men principen som sådan gäller oss alla.

Kapha är det stabila, sammanhållande och även det som lugnar. Det kan också vara den dosha som ligger bakom uppbromsning, det som samlar, vilket också kan innebära att Ama, slaggprodukter samlas i de inre kanalerna. Utrensning är därför särskilt bra denna säsong.

 Kaphas säte i kroppen är luftvägar och magsäck. Luftvägarna är de som är utsatta i pollensäsongen. Slembildning och svullnad är typiska Kapha-symptom.

Klassiska åtgärder är att minska intag av mjölkprodukter och att tänka särskilt på koncentrerade mjölkprodukter som ost, och kalla mjölk-produkter som glass.

Stärkande och renande som passar säsongen:
Ayu 22 Udana: Stärkande för lungor och luftvägar och passande att starta med så tidigt som möjligt under pollensäsongen. Den verkar huvudsakligen långsiktligt och har även viss direktpåverkan.
Ayu 23 Swaralin: ger mera hjälp just för stunden. Båda har fungera bra vid mat, djur och pollen allergi.
Ayu 33 Trifala: Renar, stärker och bygger upp hela tarmpaketet, tjocktarm (vata) tunntarm (pitta) magsäck (kapha)
Ayu 51 Yogaraj Goggulu: Stärkande för förbränningen, både i tarmregionen och alla andra vävnader i kroppen. Bra vid leder och muskel värk.
Ayu 1 Chayavanprash: För en del upplevs Kapha- tiden som vårtrötthet. Ayu 1 stärker förbränningen i  alla vävnader och stöder immunförsvaret.
 Ayu 5 Brahmi Rasayana: Ger ökad klarhet, tärkande vid inlärning och mental påfrestning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar